Tag Archive | holmström

PHP:n käyttö nettisivuilla

Sain Työasemat ja tietoverkot -kurssilla tehtäväksi asentaa Apache-palvelindemonin sekä PHP-kirjaston kotisivujen luomista varten. Lisäksi minun piti tehdä PHP-sivu, joka tulostaa nettiselaimeen ”Hei maailma!” ja sivu, joka käyttäjän antamien tietojen perusteella laskee henkilön painoindeksin.

Apache-palvelindemoni ylläpitää palvelinta ja kommunikoi asiakasselaimien kanssa, jolloin tavallisella nettiselaimella pääsee käyttäjän määrittämälle kotisivulle IP-osoitteen avulla.
PHP tarjoaa HTML:ää laajemmat mahdollisuudet luoda mm. lomakekenttiä ja grafiikkaa sekä tietokantoja kotisivulle. Lisäksi PHP on yleensä valmiiksi tuettu eri nettiselaimissa, joten se on valmiiksi yhteensopiva asiakaskoneille.

Mikäli Apachen asennus ja käyttö tai komentokehotteen komennot tuntuvat haastavilta, olen kirjoittanut perusasioista artikkelit: https://kristerholmstrom.wordpress.com/2012/09/05/apache-2-asennus-xubuntulle/
https://kristerholmstrom.wordpress.com/2012/09/03/komentokehotteen-kaytto-asennuksessa-ja-yllapidossa/

9.9.2012

23:12 Boottaus ja Apachen asennus

aloitin käynnistämällä koneeni Xubuntu linux 12.04 -live CD:llä ja avasin terminaalin. Aluksi minun piti asentaa Apache, jotta pystyisin jakamaan PHP-kotisivun. Apache asennetaan samalla tavalla kuten muutkin ohjelmat, eli komennolla

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apache2

23:23 Apachen moduulin muokkaus
Seuraavaksi muutin apache2-moduulin hakemaan oletusnettisivutiedostoa käyttäjähakemistosta. Ensin kuitenkin menin terminaalilla kohteeseen /home/xubuntu/ ja loin uuden kansion nimeltä public_html. Seuraavaksi loin HTML-tiedoston komennolla

$ nano index.html

Huomaa että tiedoston nimi tulee olla index, jotta Apache osaa sitä etsiä oletuksena.
Apache-moduuli muutetaan komennolla

$ sudo a2enmod userdir

seuraavaksi apache piti uudelleenkäynnistää, mikä tapahtuu komennolla

$ sudo service apache2 restart

23:30 Apachen testaaminen

tässä vaiheessa oli hyvä kokeilla, miten apache toimi, joten toimin asiakkaana ja käynnistin nettiselaimen, jonka osoiteriville kirjoitin IP-osoitteeni sekä käyttäjäkansion nimen.
IP-osoite selviää komennolla

$ ip addr

osoitteeni on siis http://192.168.1.67/~xubuntu/
kyseisestä osoitteesta tulostui index.html-tiedostoni tieto kun syötin osoitteen nettiselaimeeni.
23:35
PHP-tulkki asennetaan lataamalla Apache2 erillinen mod-kirjasto, joten asennus tapahtui hieman eri tavalla kuin muissa ohjelmissa. Käytin komentoa

$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Tämän jälkeen kävin muuttamassa php5-asennuslogia, jotta tulkki toimisi oikein. Käytin komentoa

$ sudoedit /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

sen jälkeen ”kommentoin ulos” kaikki rivit välillä <ifModule mod_userdir.c> … </ifModule>, eli lisäsin rivien eteen #-merkin, jolloin rivit muuttuvat kommenteiksi, eikä tulkki silloin huomio rivejä lainkaan.

23:46 PHP-tiedoston luominen

Seuraavaksi index.html-tiedosto piti muuttaa PHP:ta tukevaksi tiedostoksi. Tämä onnistui siirtymällä kansioon /home/xubuntu/public_html/ ja antamalla komennon

$ mv index.html index.php

nyt tiedosto pystyi sisältämään PHP-koodia ja Apache tulkitsemaan sitä.

23:52 PHP-koodi

PHP-koodin selventämiseen tässä artikkelissa menisi paljon aikaa ja tilaa, enkä välttämättä saisi annettua kovinkaan syvällistä kuvaa ohjelmoinnista, joten annan linkin, jonka kautta voi tutustua PHP-ohjelmointiin tarkemmin, erityisesti HTML-pohjaisena:

http://www.php.net/manual/en/tutorial.forms.php

Muokkasin seuraavaksi index.php:ta niin, että se tulosti lauseen ”Hei Maailma!”

kyseinen lause tulostuu kirjoittamalla kotisivutiedostoon <? PHP print(”Hei Maailma!”); ?>

En saanut painoindeksilaskuria vielä toimimaan, mutta lisään koodin tähän artikkeliin kun saan sivun näyttämään tuloksen oikein.

lähde: http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-–-tyoasemat-ja-tietoverkot-ict1tn002-33-syksylla-2012

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/&gt;

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.