Tag Archive | servo

Servon käyttö arduinossa

Sain tehtäväksi kokeilla servon käyttöä arduinolla. Aluksi käytän hyväksi servo.h-kirjaston tarjoamia funktioita attach() ja write(), joilla liitän servon tiettyyn pin-paikkaan arduinossa ja ohjaan servoa kääntymään tietyn määreen verran haluamaani suuntaan.aloitin tekemällä ohjelman, joka kasvattaa muuttujaa arvoon 180 asti. Sen jälkeen arvo lähtee laskemaan takaisin kohti 0, jolloin servolle syötettäessä, arvot mahdollistavat 180-asteen edestakaisen pyörähdyksen. Samalla luetaan servon pulssitiedot pinniltä ja kirjoitetaan serial porttiin ASCII-muodossa, mikä näkyy tietokoneella ajettaessa IDE:ssä.

#include Servo.h;

Servo newServo;
int pos;

void setup() {
newServo.attach(9);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
value = analogRead(9);
for (pos = 0; pos < 180; pos += 1;) {
newServo.write(pos);
Serial.println(value);
delay(20);
}
for (pos = 180; pos > 0; pos -= 1;) {
newServo.write(pos);
Serial.println(value);
delay(20);
}
}

Seuraavaksi tein ohjelman joka tekee saman kuin edellinen, mutta ilman servo.h-kirjastoa

int pos;
int pin = 9;

void setup() {
pinmode(pin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (pos = 0; pos < 180; pos += 1;) {
analogwrite(pin,10);
delay(100);
analogwrite(pin,0);
}
for (pos = 180; pos > 0; pos -= 1;) {
analogwrite(pin, 10);
delay(100);
analogwrite(pin, 0);
}
}

Koodien toiminnallisuudesta ei ole vielä täyttä varmuutta, sillä niiden toimintaa ei ole toistaiseksi vielä testattu Arduino-piirissä johtuen laitteiston puutteesta.

Lisäksi tehtävänä oli myös etsiä jokin omaperäinen arduino-projekti ja kuvailla sen toimintaa, sekä miettiä mahdollisia parannusehdotuksia. Löysin projektin, jossa arduino megasta, mp3-decoderista, sd-muistikortista ja nokian
5110 n-näytöstä on kasattu mp3-so Kehittäjä on koodannut yksinkertaisen käyttöliittymän, joka hakee
muistikortilla olevasta tekstitiedostosta tiedot soittolistoista ja musiikkikappaleista, jotka on ladattu
muistikortille. Käynnistyessään soitin tarkistaa, että tarvittavat osat ovat kytkettynä ja aktivoi pin-paikat,
minkä jälkeen tarkistetaan tekstitiedostolle määriteltyjen musiikkitiedostojen olemassaolo. Käyttöliittymä
antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda/poistaa/uudelleennimetä kappaleita ja soittolistoja mielensä mukaisesti ja
tiedot päivittyvät suoraan tekstitiedostolle.
Parannettavana ominaisuutena tuohon voisi kuulokepaikan rinnalle lisätä bluetooth-moduulin, jolloin soitin tukisi
myös langattomia kuulokkeita. Lisäksi mahdollinen usb-pc-tuki, jossa laite esiintyy tietokoneelle massamuistina,
nopeuttaisi muistikortilla olevien kappaleiden siirtämistä ja muokkaamista.

http://arduino.cc/forum/index.php/topic,114704.0.html