Tag Archive | java

Hello world with Python, Java and C in Centos 7

The last exercise (h6) on Tero Karvinen’s Linux servers course. is to write ”Hello world!”-program for three different programming languages and run them on a Linux environment.
I’ll be using the same vps-server with centos 7 I created on my vps-related article, for running the programs.
The programming languages I choose are Java, Python3 and C. For each of them, I’ll be testing out the installation of development tools, compiling the ”hello world”-code and run it on terminal environment.

Java

For a compiler, I’ll be using an openjdk, since it’s available on yum-repository.
By searching the repository, I found that the latest available java version is 1.8, therefore the package name is java-1.8.0-openjdk-devel (notice that you keep the -devel-postfix, otherwise it doesn’t install the compiler, only virtual machine)

sudo yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

Next thing is to create a ”helloworld.java”-file with the following content
public class helloworld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
}
}

to compile the code, I use javac

javac helloworld.java

now I can run the application with the class-name (filename will not be used here, otherwise it won’t work)

java helloworld
output:
Hello world!
 

Python

I’m going to use python3 since it’s the latest version, but I must also be aware that the language syntax differs a bit from python2.x -version.
apparently the latest package available is python34, according to the yum search
sudo yum install python34

now I just create a helloworld.py-file with the following content
print("Hello world!")

Note: on python2, the syntax would have been print "hello world", which is not compatible with python3

Now I just run it with command

python3 helloworld.py
output:
Hello world!
 

C

According to this article https://www.cyberciti.biz/faq/howto-compile-and-run-c-cplusplus-code-in-linux/ I should first install the developer tools with this command

sudo yum groupinstall 'Development Tools'

 it installed 26 packages containing gcc-related tools and perl-compilers. It might be a one command to install all the necessary stuff to get started with perl.

Next thing is to write the ”hello world” -program. First I create a file named ”helloworld.c” and put the following content in it

#include

int main(void)
{
printf("Hello world!\n");
return 0;
}

Then I compile it with command ”make”

make helloworld
output:
cc helloworld.c -o helloworld

and finally I run it with the name of the compiled file

./helloworld
output:
Hello world!

Ohjelmointikielten testaaminen Hello World -ohjelmalla

Sain kotitehtäväksi Työasemat ja Tietoverkot-kurssilta testata kolmea eri ohjelmointikieltä ja tulkkien toimivuutta.
Päätin tehdä testit seuraavilla ohjelmointikielillä: Java, Python ja C++.

Tein myös javalla edistyneemmän ohjelman, jonka lähdekoodin löytää osoitteesta

http://pastebin.com/eLsGBbks

ohjelman voi ajaa maalaamalla koodin hiirellä, kopioimalla leikepöydälle ( ctrl + c) ja luomalla tekstieditorilla LotteryNumberGenerator.java -nimisen tiedoston, johon koodi liitetään (ctrl + v).
Vaiheittaiset ohjeet java-tiedoston ajamiseen löytyy tästä raportista.

HUOM! LotteryNumberGenerator-ohjelma on ilmaisjaossa GNL-lisenssin mukaisesti. Tarkemmat tiedot lisenssistä raportin lopussa.

JAVA

18.9.2012

22:57  Tulkin asentaminen

asensin viimeisimmän java development kitin, eli lyhennettynä “jdk”, jotta pystyisin ajamaan java-tiedostoja suoraan komentorivitulkin kautta. Ensiksi päivitin pakkauslistan komennolla

$ apt-get update

seuraavaksi asensin jdk versio 6:n, koska sen pitäisi olla helposti yhteensopiva komentorivitulkilta ajettaessa. Jdk:ta on saatavilla myös uudempi versio 7, mutta en käyttänyt sitä testissä lainkaan.
Asensin käyttäen komentoa

$ sudo apt-get install openjdk-6-jdk

nyt koneellani pystyy luomaan java-tiedostoja ja ajamaan niitä tulkin avustuksella

23:04 Hello World -tiedosto

loin testaamista varten HelloWorld.java -tiedoston, joka tulostaa tekstin “Hello World!”.
Ensiksi siirryin kansioon, johon halusin luoda tiedoston

$ cd /home/krister/codes/

kansion “codes” olin aiemmin luonut mkdir-komennolla. Suosittelen käyttämään erillistä kansiota omille kooditiedostoille ja mielellään tekemään myös omat kansiot jokaiselle käyttämälle kielelle erikseen. Näin tiedostot on jälkikäteen helpompi löytää ajamista ja muokkaamista varten.

Tiedosto luodaan esimerkiksi komennolla

$ nano HelloWorld.java

seuraavaksi kirjoitin koodin ja tallensin ctrl + X painamalla. Kirjoittamani HelloWorld-koodin löytää osoitteesta

http://pastebin.com/Hmbt7vzH

23:21 Ohjelma ajettavaan muotoon

seuraavaksi loin tiedostosta .class-tiedoston, jotta tulkki pystyy tunnistamaan kooditiedostoni. Käytin komentoa

$ javac HelloWorld.java

lopuksi ajoin valmiin ohjelman komennolla

$ java HelloWorld.java

jolloin komentoriville tulostui teksti “Hello World!”. Ohjelma ja tulkki toimivat näinollen kuten pitääkin.

PYTHON

18.9.2012

Python-ohjelmien ajaminen komentorivitulkissa on todella helppoa ja yksinkertaista, sillä python-tulkki löytyy oletuksena linux-asennuksesta. Loin tässäkin HelloWorld-ohjelman, joka tulostaa Hello World! -tekstin

23:24 tiedoston luominen & testaaminen

koska tulkki on valmiiksi asennettu, pääsin suoraan tekemään ajettavan ohjelmatiedoston komennolla

$ nano HelloWorld.py

tällä kertaa riitti, että kirjoitin tiedostoon aluksi #!/usr/bin/python, eli polun, jota kautta tiedetään millä ohjelmalla tiedosto tulee ajaa. Seuraavaksi tein pari rivinvaihtoa enterillä ja kirjoitin

print “Hello World!”

tallensin tiedoston ja ajoin ohjelman komennolla

$ python HelloWorld.py

jolloin ohjelma tulosti “Hello World!” kuten pitikin. Näin ollen Python-tulkki toimii samoin HelloWorld-ohjelmani.

23:40

C++

C-kieli lähentelee jo puhdasta konekieltä, josta C++ on kenties helpoin omaksua java- tai python-pohjatiedoilla. Tässäkin testissä kokeilin asentaa C-tulkin ja ajaa HelloWorld-ohjelman, joka tulostaa “Hello World” -tekstin.

19.9.2012

00:00 Tulkin asennus

asensin komentorivitulkilla C-tulkin version 4.5 seuraavalla komennolla

$ sudo apt-get install gcc-4.5

tämän jälkeen loin /home/krister/codes/ -kansioon tiedoston HelloWorld.cpp komennolla

$ nano HelloWorld.cpp

kirjoittamani koodi löytyy osoitteesta

http://pastebin.com/D0pBqjrv

seuraavaksi tallensin tiedoston ctrl + X painamalla

00:17 tiedoston muokkaus

annoin tulkin tehdä ajettavan version tiedostostani, joten kirjoitin komennon

$ g++ HelloWorld.cpp -o HelloWorld.

Nyt ohjelman pystyi ajamaan bashilla komennolla

$ ./HelloWorld.

Jolloin ohjelma tulosti tekstin “Hello, World!”. Näinollen C-tulkki asentui oikein ja pystyy kääntämään koodia ongelmitta sekä ohjelmani oli kelvollinen.

 

Lähde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_world_program_examples

http://terokarvinen.com/

 

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/&gt;
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.